Azərbaycan Xüsusi Olimpiya Komitəsi

AZƏRBAYCAN XÜSUSİ OLİMPİYA KOMİTƏSİNİN
RƏHBƏRLİYİ

Prezident Şahin Əliyev
Milli direktor Rövşən Məmmədov
İcraçı direktor Samir Əliyev
Baş mühasib Yelena Yanikova
İdman direktoru Kamal Əhmədov
Futbol direktor-koordinatoru Tərlan Məmmədov
Voleybol direktor-koordinatoru Çingiz Səmədov
Ailə proqramı direktor-koordinatoru Simra Əliyeva