Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XÜSUSİ OLİMPİYA KOMİTƏSİNİN
RƏHBƏRLİYİ

Sədr - Baş idarəedici Şahin Əliyev
Prezident Rövşən Məmmədov
İcraçı direktor Rəcəbov Ramil
İdman direktoru Orucov Ruslan
Mətbuat direktoru Aydan Tağıyeva
Direktor-Koordinator Abdullayev Fəxri
Baş mühasib Elmar Cəfərov

Bakı ş.,Mikayıl Useynov pr.,26A ,AZ1005  

Bakı İdman Sarayı (4 -cü mərtəbə ) , (012)480 08 73

nationaldirector@azspecialolympics.com